Skat​

Vi har medarbejdere der kan rådgive om:​

  • Skatteplanlægning
  • Skatteoptimering for hovedaktionær og selskab
  • Omstruktureringer
  • Virksomhedsskatteordning
  • Tilflytning
  • Fraflytning
  • Moms og skat på fast ejendom
  • International sambeskatning

Desuden assistere vi med udarbejdelse og indberetning af selvangivelser for private og selskaber. ​

Optimal håndtering af skat, moms og afgifter påvirker virksomhedens likviditet positivt.

Vi bistår med rådgivning omkring de skatte- og momsmæssige konsekvenser af økonomiske dispositioner af enhver art både for virksomheder og i privatlivet.

I forhold til virksomheder rådgiver vi ikke kun i forbindelse med den løbende drift, men især ved mere ekstraordinære tiltag, herunder ved køb eller salg af virksomhed og fast ejendom, ved omstruktureringer eller ved etablering i udlandet. Vi har også stor erfaring med planlægning og gennemførelse af generationsskifter.

Vi rådgiver om den skattemæssige behandling af personalegoder og incitamentsordninger, og ind- og udstationering af medarbejdere, herunder de særlige skatteregler ved brug af udenlandsk arbejdskraft.

Vi indhenter bindende svar fra myndighederne når der er usikkerhed om den skattemæssige praksis på området.

Kontakt os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Lindevangs Allé 4

2000 Frederiksberg - rutevejledning

Tlf.: 33 93 38 34

E-mail: info@albrechtsen.com

CVR: 77926410​

Hvad leder du efter?

Bogføring og moms