Services

Vi har i Revisionsfirmaet Albrechtsen specialiseret os i, at rådgive virksomheder og hovedaktionærer som stiller store krav til deres egne virksomheder, og som har store udfordringer ved driften og udviklingen i deres virksomheder. Revisionsfirmaet Albrechtsens ydelser omfatter udover de traditionelle revisions- og regnskabsydelser blandt andet:

 • Rådgivning om etablering og opstart af virksomhed.
 • Rådgivning om virksomhedsovertagelse og vurdering af mulige overtagelsesmetoder.
 • Rådgivning vedrørende rekonstruktion af virksomheder og selskaber.
 • Rådgivning vedrørende planlægning af frasalg af virksomheder og selskaber på den mest optimale, økonomiske måde for klienten.
 • Rådgivning vedrørende etablering af virksomheds- sammenslutninger og etablering af Joint Ventures.
 • Planlægning og gennemførelse af generationsskifte på den mest optimale måde for både den ældre
  og den yngre generation.
 • Skatteplanlægning og assistance i skattesager.
 • Rådgivning vedrørende etablering og drift af datterselskaber i udlandet.
 • Økonomistyring og implementering af administrative systemer.
 • Assistance med opbygning og udarbejdelse af budget- procedurer og udarbejdelse af budgetter,
  samt løbende opfølgning på budgetter.
 • Assistance og rådgivning vedrørende tilskudsordninger fra blandt andet EU, Danida, Vækstfonden, IØ-fonden m.v.
 • Assistance vedrørende finansiering med fremmed kapital blandt andet fra Venture Selskaber,
  Private Placement og Børsnotering.
 • Assistance vedrørende udarbejdelse af prospekter herunder Børsprospekter og ejendomsprospekter.
 • Rådgivning vedrørende medarbejder incentiveordninger, samt programmer for medarbejderaktier, optioner, warrants og fantomaktier.
 • Rådgivning vedrørende tilflytning og fraflytning fra Danmark.
 • Rådgivning i forbindelse med strukturering af ejendomsporteføljer og koncerner
 • Bogføring og lønadministration for mindre virksomheder.
 • Investering i tyske ejendomme, planlægning af exit, optimering mv.
 • Moms og skatteoptimering ved transaktioner samt besiddelse af ejendomsporteføljer/udlejningsejendomme

Vi har rådgivet vedrørende etablering af virksomheder og selskaber i England, Georgien, Holland, Norge, Polen, Rusland SNG, Sverige, Sydafrika, Tyskland, USA med videre.

Vi har deltaget i planlægning og rådgivning vedrørende salg af virksomheder i samarbejde med større virksomheder som blandt andet IBM Danmark A/S, ISS Danmark A/S, Columbus IT partner A/S, Navision Software A/S.