Ledelse

Revisionsfirmaet blev etableret af statsautoriseret revisor Bjarne Albrechtsen i 1998, og drives fortsat med udgangspunkt i følgende målsætning:

  • Deltage som sparringspartner for kundernes virksomheder.
  • Levere en høj kvalitet af rådgivning indenfor alle relevante områder.
  • Levere den rigtige ydelse til den rigtige pris.
  • Tiltrække og fastholde kvalificerede og motiverede medarbejdere.

Udgangspunktet for alt det arbejde vi udfører for vore kunder skal altid være den enkelte kundes konkrete
og individuelle forhold.

Revisionsfirmaet Albrechtsen er en uafhængig revisions- virksomhed, og vi opdaterer løbende vor viden ved deltagelse i og opbygning af uformelle netværk indenfor skatterådgivning og økonomisk rådgivning, samt gennem videreuddannelse af medarbejdere på alle niveauer.

Idegrundlaget er at tilbyde avancerede løsninger til overkommelige priser til alle typer af virksomheder.
Den mindre hovedaktionærvirksomhed skal også have mulighed for den optimale løsning som for eksempel omstrukturering, skattefri virksomhedsomdannelse, tilførsel af aktiver, spaltning, fusion med videre.

Vi yder en aktiv og personlig rådgivning, hvor vi står til rådighed for vore kunder med rådgivning således,
at kunderne opnår de bedst mulige økonomiske resultater.

Bjarne Albrechtsens uddannelsesmæssige baggrund:

  • H.D. i regnskabsvæsen i 1985.
  • Registreret revisor i 1987.
  • Cand. Merc. Aud. i 1990.
  • Statsautoriseret revisor i 1993.

Sideløbende med uddannelsen har Bjarne Albrechtsen udviklet specialer indenfor rådgivning i forbindelse med virksomheds- etablering og virksomhedsoverdragelse, generationsskifte, omstrukturering og rekonstruktion, finansiering og prospektudarbejdelse, skatteplanlægning herunder tilflytning og fraflytning samt etablering i udlandet.