Generelle ydelser

Vort primære arbejdsområde er at fungere som revisor og sparringspartner for de små og mellemstore hovedaktionær- virksomheder og personligt drevne virksomheder i Danmark.

Vi tilstræber at levere traditionelle revisorydelser på en engageret og vedkommende måde med udgangspunkt i den enkelte klients individuelle forhold.

Revision og regnskabsmæssig assistance
For langt de fleste små og mellemstore danske virksomheder er der en meget nær sammenhæng mellem den lovpligtige revision og regnskabsmæssig assistance, idet virksomhederne modtager begge ydelser fra eksterne leverandører.

Det er vor erfaring at virksomhederne opnår den for virksomheden fagligt og økonomisk set bedste løsning ved at vælge samme leverandør af disse ydelser. I vort arbejde anvender vi i videst muligt omfang erfaringer fra de to ydelser med henblik på at udføre vort arbejde så effektivt som muligt.

Arbejdet udføres af faste teams, så kunderne oplever, at det er revisorer, der kender netop deres virksomhed, der gennemfører assistancen og rådgivningen.

Skatte- og afgiftsplanlægning
En væsentlig del af vort arbejde består af skatte- og afgiftsplanlægning. For mange virksomheder og private personer er skat en væsentlig omkostning. Det kan være vanskeligt at opgøre den skattepligtige indkomst korrekt uden et indgående kendskab til skattereglerne.

Ved aktiviteter i flere lande, kræver det en grundig indsigt i skattelovgivning og dobbeltbeskatningsaftaler
at træffe de optimale skattemæssige beslutninger.

En korrekt håndtering af moms og afgifter kan indebære væsentlige besparelser for virksomhederne. Kendskab til den komplicerede moms- og afgiftslovgivning samt EU-regler er nødvendig for at træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger.

For privatpersoner har skattereglerne stor indvirkning på indkomsten efter skat. Det er nødvendigt at have en opdateret indsigt i reglerne for at opnå de gunstigste skattemæssige vilkår.
Revisionsfirmaet Albrechtsen kan tilbyde en specialiseret og langsigtet rådgivning, der sikrer hovedaktionæren og dennes virksomhed en grundig og værdifuld skatte- og afgiftsplanlægning.

IT-ydelser
Valg af økonomistyringssystem er en både dyr og kompleks beslutning for mange virksomheder.
Vi har en stor erfaring med valg af økonomistyringssystemer, og yder i samarbejde med en række anerkendte edb-firmaer rådgivning der sikrer virksom- hederne en løsning, der er tilpasset virksomhedens forhold på både kort og længere sigt.

Vi har endvidere stor know how indenfor Informations Teknologi og leverer kvalificeret rådgivning om valg
og implementering af ERP-systemer